Opolska wykładowczyni z nagrodą Uniwersytetu Dzieci

Dr Magdalena Przysiężna-Pizarska z Uniwersytetu Opolskiego otrzymała nagrodę „Wykładowcy Roku 2023/2024 Uniwersytetu Dzieci”.

Gala rozdania Nagród Fundacji Uniwersytet Dzieci – najstarszego uniwersytetu dziecięcego w Polsce – miała miejsce w Warszawie. Wśród nagrodzonych są naukowcy, badacze, wykładowcy i ludzie kultury, którzy zostali uhonorowani za najlepsze seminaria, warsztaty lub wykłady realizowane w roku akademickim 2023/2024. Wręczono także nagrody specjalne.

Laureaci zostali wybrani w oparciu nie tylko o wartość dydaktyczną, naukową i popularyzatorską ich zajęć, lecz także opinie studentów Uniwersytetu Dzieci. Nagrodzeni to naukowcy związani z wieloma ośrodkami akademickimi, m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Wrocławskim, Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Akademią Górniczo-Hutniczo im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniką Warszawską oraz Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie.

Dr Magdalena Przysiężna-Pizarska została nagrodzona „Za pasjonujący wykład o związkach archeologii z wampiryzmem, łączący naukową precyzję z dydaktyczną przystępnością.”. 

Pełna lista nagrodzonych osób: dr Sara Wawrzyniak, dr hab. Małgorzata Żytko, dr Magdalena Przysiężna-Pizarska, dr Aleksandra Hecel-Czaplicka, dr Katarzyna Graja, Wojciech Żebrowski, Patrycja Pisarczyk, dr hab. Anna Michalik, mgr inż. Remigiusz Nowacki, dr hab. Robert Popek, Paula Michalik, Aleksandra Leboda, Anna Bojko, Magdalena Szwarc, Anna Gurba, dr Joanna Stojer-Polańska, Katarzyna Wnęk-Joniec oraz firmy: IG Group, UBS, BLIK. Nagrody otrzymali także wolontariusze Uniwersytetu Dzieci.

Fundacja Uniwersytet Dzieci istnieje od 2007 roku i organizuje zajęcia dla dzieci, prowadzone przez naukowców i badaczy. Celem Fundacji jest rozwijanie potencjału intelektualnego i twórczego najmłodszych m.in. przy użyciu autorskiej Metody Pytań i Doświadczeń.

Najnowsze artykuły