Opolski plac jednym z najlepszych w regionie

W konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną województwa opolskiego roku 2018 wyróżnienie zdobyła realizacja projektu placu Jana Pawła II w Opolu.

W uzasadnieniu wyboru kapituły konkursowej czytamy: „Wyróżnienie przyznano za istotne przeobrażenie terenu placu miejskiego w wielofunkcyjną, reprezentacyjną przestrzeń dedykowaną kulturze, zabawie i edukacji, umożliwiającą organizację plenerowych imprez”.

Poza tym doceniono zachowanie skali i formy wpisującej się w zastane otoczenie, zachowanie zieleni oraz funkcjonującego układu ciągów pieszych, z jednoczesnym wprowadzeniem  nowego podziału  funkcjonalnego  placu. Członkowie kapituły zwrócili też uwagę  na współczesne formy małej architektury oraz elementy upamiętnienia i dydaktyki. Doceniono także zastosowanie właściwych środków przestrzennych i dobry poziom realizacji.

Inwestorem projektu „Przebudowa placów miejskich w Opolu – pl. Jana Pawła II” jest Gmina Opole. Autorami wyróżnionego projektu:  Małgorzata  i  Andrzej  Zatwarniccy (ARCHITOP  Andrzej  Zatwarnicki z Kępy), a wykonawcą firma WASBUD Robert Wąs z Grodkowa.

Nagroda główna w  kategorii „Przestrzeń Publiczna 2018 roku” przypadła realizacji rewitalizacji dawnego Parku Zdrojowego w Głuchołazach. Z kolei w kategorii „Obiekt użyteczności publicznej” wygrał Dom Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.

Do konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną województwa opolskiego od 2008 roku zgłoszono w sumie 191 różnych przedsięwzięć. Liczba przyznanych nagród i wyróżnień wyniosła do tej pory 48.

Najnowsze artykuły