Opolskie przychodnie zalecają korzystanie z teleporad

Miejskie przychodnie, dostosowując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zachęcają mieszkańców do korzystania z teleporad.
Chodzi o sytuacje, w których pacjenci nie mają pilnej potrzeby bezpośredniego korzystania z usług przychodni i odwiedzania jej. Porady lekarskie mogą być udzielone telefonicznie, jeśli nie ma konieczności spotkania się z pacjentem – np. przy wypisywaniu recept na stale przyjmowane leki.
Numery telefonów znajdują się na stronach internetowych przychodni:
SP ZOZ “Centrum” przy ul. Kościuszki 2 (oraz przy ul. Katowickiej 61-63 (Przychodnia Studencka) www.zozcentrum.pl
SP ZOZ “Śródmieście” przy ul. Waryńskiego 30 www.srodmiescie.opole.pl
SP ZOZ “Zaodrze” przy ul. Licealnej 18 www.zozzaodrze.pl

Najnowsze artykuły