Opolskie uczelnie przechodzą w tryb zdalny

Politechnika Opolska i Uniwersytet Opolski będą prowadzić zajęcia przez internet. Jest to związane ze wzrostem zarażeń koronawirusem w regionie.

Władze Politechniki o swojej decyzji poinformowały pod koniec tamtego tygodnia. Zajęcia on-line obowiązują od dzisiaj (24.01). Jak mówi dr Anida Stanik-Besler, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki, jest to związane obawą o stan zdrowia studentów i pracowników.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli forma lub specyfika danych zajęć lub zaliczeń, egzaminów kończących zajęcia, egzaminów dyplomowych nie pozwala na ich realizację z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w tym jeżeli zaliczenie lub egzamin kończący zajęcia obejmuje weryfikację uzyskanych umiejętności praktycznych) mogą odbywać się stacjonarnie. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan lub upoważniony prodziekan, w porozumieniu z dziekanem danego Wydziału – dodaje dr Anida Stanik Besler.

Zajęcia zdalne będą odbywały się do 20 lutego. W semestrze letnim planowane jest nauczanie hybrydowe – wykłady on-line, pozostałe zajęcia stacjonarnie.

Na Uniwersytecie Opolskim zajęcia on-line będą obowiązywać od jutra (25.01) do 2 lutego. Jak czytamy w zarządzeniu rektora uczelni, zdalna nauka będzie obowiązywała wszystkie formy kształcenia – wykłady oraz zajęcia praktyczne itd. Wyjątkiem są obowiązkowe praktyki w placówkach medycznych.

Sesja egzaminacyjna przeprowadzona będzie w formie stacjonarnej zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.