Oto kolejni opolanie zasłużeni dla miasta

Rada Miasta przyznała tytuł „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” Edwardowi Łakomemu, Jerzemu Stemplewskiemu i Ryszardowi Czerwińskiemu. Odznaka trafił z kolei do Andrzeja Toczka.

Grono mieszkańców, którzy swoją działalnością szczególnie przyczynili się miastu powiększyło się o kolejne osoby. Do zasłużonych obywateli Opola dołączył pułkownik Edward Łakomego (na zdjęciu z prawej), który w latach 1967-1984 pełnił zawodową służbę wojskową. I brał udział w misjach pokojowych. w Komendzie Wojewódzkiej OHP i Zespole Szkół Zawodowych nr 3, ale także za 50-letnią działalność społeczną. To wieloletnim działaczem Ligi Obrony Kraju, aktywnie zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych i organizację „Dnia Weterana”.

To samo wyróżnienie odbierze znany opolski fotograf Jerzy Stemplewski (na zdjęciu z lewej), który ma na swoim koncie ponad 50 lat twórczości artystycznej. Swoją przygodę z fotografią rozpoczął w latach sześćdziesiątych jako współpracownik Trybuny Opolskiej i przez lata był związany z lokalnym dziennikiem. Był też nauczycielem fotografii w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Cybisa. Ma w swoim dorobku kilkadziesiąt wystaw oraz udział w licznych plenerach, a jego zdjęcia zdobią wiele książek i albumów. Z aparatem praktycznie się nie rozstaje i nieustannie dokumentuje życie Opola i jego mieszkańców.

„Zasłużonym Obywatelem” został też Ryszard Czerwiński (na zdjęciu w środku), od 1961 roku społecznie i zawodowo związany z Opolem, którego był radnym przez trzy kadencje. Czerwiński to również zaangażowany i aktywny członek oraz działacz wielu stowarzyszeń m.in.: Towarzystwa Przyjaciół Opola, Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło Nr 25 w Opolu, Stowarzyszenia Współpracy Polska-Ukraina „Nadwórna”, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. To również fundator i współfundator tablic pamiątkowych w Opolu i jeden z darczyńców Kamienicy Czynszowej. Od 1983 r. prowadzi popularną w Opolu naleśnikarnię „Grabówka”, która pełni też rolę swoistego centrum kultury, a właściciel niejednokrotnie wciela się w przewodnika po dawnym i obecnym Opolu.

Odznakę „Za Zasługi dla Miasta Opola” przyznano z kolei Andrzejowi Toczkowi. Od ponad 35 lat jest on zaangażowany w szeroko rozumianą działalność społeczną na terenie swojej dzielnicy i miasta Opola. Jest wspierającym strażakiem w OSP Szczepanowice, był radnym i przewodniczącym Zarządu I Kadencji Rady Dzielnicy Szczepanowice – Wójtowa Wieś. To przede wszystkim współorganizator wielu cyklicznych akcji, „Wigilii dla Samotnych” oraz „Opolskiego Betlejem”.