Otwarto oferty na rewitalizację kamionki Piast

Trzy oferty wpłynęły do przetargu na rewitalizację terenu kamionki Piast. Wszystkie mieszczą się w puli, którą miasto przeznaczyło na realizację tej inwestycji.

Najniższą, opiewającą na 7 mln 700 tys. zł, złożyła opolska firma BEST-OPEBEL. Na 10 mln 111 tys. wykonanie zadania wycenił grodkowski WASBUD, a kwotę ponad 10 mln 381 tys. zaproponował POLBAU z Opola. Wszystkie oferty będą teraz analizowane pod względem formalnym, następnie zapadnie decyzja o rozstrzygnięciu, bądź nie, przetargu.

Rewitalizacja kamionki Piast zakłada uporządkowanie terenu, likwidację pozostałości po hali nieistniejącej cementowni. Zachowanych zostanie jednak kilka elementów tego budynku, na którego miejscu powstanie parking z 50 miejscami. Kamionka pozostanie terenem objętym ochroną, niedostępnym do kąpieli. Planowane są  nowe nasadzenia drzew i trawników, powstaną także: plac zabaw, dwa miejsca piknikowe, wybieg dla psów, siłownia „pod chmurką” oraz boisko do gry w piłkę nożną. Usunięte mają zostać gruzy zalegające na nabrzeżu. Powstaną również ścieżki piesze i rowerowe.

Projekt zakłada wybudowanie od strony ulicy Wapiennej stanicy i pomostu pływającego.

Miasto pozyskało ponad 9 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prace mają zostać zakończone wiosną przyszłego roku.

 

 

Najnowsze artykuły