Październik Miesiącem Świadomości Raka Piersi!

Znamy harmonogram postoju mammobusów w Opolu w miesiącach październik-grudzień. Warto sprawdzić kiedy i gdzie, a potem podzielić się tą informacją z bliskimi kobietami.

Najbliższa wizyta została zaplanowana już na środę 13 października w godz. 9-16 przy hali Stegu Arena. Kolejne 17 listopada w godz. 12-16 przy Galerii Opolanin na Placu Teatralnym i sześć dni później, ponownie w okolicach wspomnianej hali przy ul. Oleskiej (godz. 9-16).

Badanie nie wymaga skierowania. Można z niego skorzystać jeśli jest się kobietą w wieku 50-69 lat i nie miało wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub otrzymało się w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie roku.

Następne terminy to 3 i 14 grudnia, odpowiednio przy hali Stegu Arena (godz. 8-15) i przy Galerii Opolanin (godz. 9-17).

Badanie można wykonać także, bez wcześniejszej rejestracji, w SP ZOZ „Centrum” – Ośrodku Diagnostyki Chorób Gruczołu Piersiowego przy ul. Budowlanych 4 w dniu 23 października w godz. 8-15.