Pierwsza kwarantanna uczniów w tym roku szkolnym

Niestety, mamy pierwszy oficjalny przypadek koronawirusa w tym roku szkolnym w jednej z opolskich placówek. W związku z tym zawieszono w niej stacjonarne zajęcia edukacyjne.

Chodzi tu o Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, która wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu. Kwarantanna dotyczy pięciorga uczniów, którzy mieli kontakt z nauczycielem zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Na razie dotyczy to daty pomiędzy dniami 9-13 września, a zajęcia edukacyjne realizowane będą zdalnie.