REKLAMA

REKLAMA

Pionierska technologia bezwykopowa w WiK Opole

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. realizuje największą inwestycję w historii miasta – Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej”. Zakup zestawu do bezwykopowej renowacji kanałów jest jednym z trzynastu zadań przewidzianych w ramach inwestycji.

Do podstawowych zadań Spółki należą utrzymanie drożności infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i szybkość reakcji na sytuacje awaryjne, a w efekcie zapewnienie wysokiej sprawności dostarczania ścieków do modernizowanej oczyszczalni w Opolu. W tym celu WiK Opole, jako jedna z nielicznych spółek wodociągowych w kraju, zakupiła wysokiej jakości sprzęt do renowacji kanałów metodą bezwykopową. Ta innowacyjna technologia jest nieinwazyjna dla mieszkańców i infrastruktury, można naprawić nią aż 90 % sieci i obniża koszty prowadzonych prac nawet do 30%.

Bezwykopowa renowacja kanałów umożliwia naprawę rurociągów bez konieczności prowadzenia wykopów na całej ich długości. W szczególności ogranicza utrudnienia w ruchu ulicznym, których nie sposób uniknąć prowadząc prace metodą wykopu otwartego. Ponadto poprawia parametry techniczne modernizowanych kanałów.

Metoda renowacji kanałów przy użyciu zestawu bezwykopowego jest przyjazna dla środowiska. Redukuje uciążliwą emisję spalin, pyłów oraz hałasu. Zapobiega zanieczyszczeniu pobliskich wód i uszkodzeniu korzeni drzew. Dodatkowo technologia wpływa na ograniczenie zużycia materiałów, głównie wymiany gruntu, co w aspekcie środowiskowym jest niewątpliwym atutem.

Najnowsze artykuły