PKP będzie prowadzić w Opolu dużą inwestycję

Modernizacja trzech mostów, remont trzech wiaduktów i budowa nowego peronu w Opolu usprawni ruch kolejowy na międzynarodowej trasie E 30 od Zgorzelca po Przemyśla.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły niedawno postępowanie przetargowe na modernizację magistrali E 30. Prace zostaną przeprowadzone na odcinku około 4 km pomiędzy stacjami Opole Groszowice i Opole Zachodnie. Ich zakres to przebudowa kilku dużych obiektów.

Szczególnie ważnym przedsięwzięciem będzie rozbudowa największego opolskiego mostu kolejowego nad Odrą. Przy istniejącym na wyspie Bolko obiekcie zostanie dobudowana nowa przeprawa. Po zakończeniu inwestycji każdy tor będzie na osobnej konstrukcji.

Oprócz rozbudowy mostu nad Odrą zostaną wyremontowane jeszcze trzy kolejowe przeprawy mostowe w Opolu: nad kanałem Młynówki, nad kanałem Ulgi oraz nad Suchodołem. Zaplanowane są też prace na trzech wiaduktach nad ul. Powstańców Śląskich, ul. Krapkowicką i ul. Prószkowską. Przebadane i wyremontowane obiekty zapewnią sprawny przejazd pociągów z prędkością do 160 km/godz.

Co więcej na stacji Opole Główne powstanie nowy peron – 1a. Zapewni on obsługę pasażerską pociągów w kierunku Kędzierzyna-Koźla, Strzelec Opolskich i Fosowskich. Nowy peron usprawni ruch pociągów pasażerskich i zwiększy przepustowość stacji Opole Główne.

To nie koniec planowanych modernizacji kolejowych w naszym mieście. Na odcinku Opole Groszowice – Opole Zachodnie przewidziano przebudowę torów o łącznej długości blisko 10 km oraz wymianę 26 rozjazdów. Przebudowa nawierzchni na dwóch przejazdach kolejowo-drogowych (na Aleja Przyjaźni i ul. Torowej) poprawi komfort jazdy i poziom bezpieczeństwa.

Zakończenie przebudowy planowane jest na 2023 rok, a na modernizację odcinka Opole Groszowice – Opole Zachodnie została już sporządzona dokumentacja projektowa opiewająca na 3,8 mln zł.

Najnowsze artykuły