Placówki dziennego pobytu powoli odmrażane

Ministerstwo Zdrowia wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym poinformowało opinię publiczną o kolejnym etapie odmrażania życia społecznego. Opracowane zostały także rekomendacje dotyczące działalności placówek dziennego pobytu w okresie epidemii koronawirusa. Pozytywną opinię otrzymał już Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia”.

Umożliwiono wznowienie działalności placówek wsparcia dziennego, dziennych domów i klubów seniora, dziennych domów pomocy, środowiskowych domów samopomocy i klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warsztatów terapii zajęciowej. Oczywiście pod warunkiem bezwzględnego zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom oraz pracownikom ww. placówek.

Na terenie Opola funkcjonują obecnie 2 środowiskowe domy samopomocy, 13 świetlic środowiskowych, 1 warsztat terapii zajęciowej, 4 domy dziennego pobytu wraz z filiami, centrum seniora oraz kluby seniora. Ze względu na istniejącą sytuację epidemiologiczną Wojewoda Opolski uzależnił otwarcie placówek dziennego pobytu od uzyskania pozytywnej  opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wszystkie powyższe placówki  dziennego pobytu z terenu Opola, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia utworzyły w swoich jednostkach procedury bezpieczeństwa organizacji pracy na okoliczność epidemii koronawirusa i wystąpiły  do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu o ich zaopiniowanie.

Pozytywną opinię otrzymał już Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia”, który wznowił działalność 1 czerwca. Pozostałe jednostki oczekują na opinię Stacji, w gotowości na powrót uczestników na zajęcia.

Pomimo zamknięcia placówek, w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym Senior w Opolu oraz w Domach Dziennego Pobytu prowadzone są zajęcia z użyciem dostępnych komunikatorów, w tym przez Internet prowadzone są m. in. zajęcia językowe, warsztaty malarskie, treningi pamięci. Od 1 czerwca planowane jest wznowienie  zajęć  dla małych grup seniorów (optymalnie 5 osób plus trener) w plenerze, w tym: gimnastycznych, malarskich, wycieczek rowerowych, spacerów i innych zajęć na świeżym powietrzu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Z chwilą uzyskania pozytywnej opinii z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wznowione zostaną zajęcia w siedzibach placówek, zgodnie z ustalonymi procedurami.

Dariusz Król

Znawca futbolu, pomysłodawca i były redaktor naczelny ogólnopolskiego tygodnika „Tylko piłka”. W przeszłości także dziennikarz tygodnika i dziennika Gazeta Opolska (m.in. kierownik działu sportowego). Obecnie redaktor magazynu „Opole i kropka” i Czasu na Opole, w których zajmuje się głównie tematami z życia miasta, historią i sportem.

Najnowsze artykuły