Po 17 latach czas na modernizację oczyszczalni

Oczyszczalnia ścieków jest  strategicznym obiektem dla Opola i gmin ościennych, a jej zadaniem jest usunięcie zanieczyszczeń, które niesione są przez ścieki, tak aby nie trafiły do odbiornika jakim jest rzeka Odra. Od poprzedniej modernizacji  minęło 17 lat.

Obecnie funkcjonuje ona na granicznych parametrach technologicznych i aby zapewnić jej prawidłowe działanie, decyzja o modernizacji była nieunikniona. Jest to kluczowe zadanie mające na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji opolskiej, a podczas jego realizacji zostanie zmodernizowanych i wybudowanych nowych, łącznie ok. 70 obiektów.

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o. realizuje Projekt pn.: „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz  z poprawą  gospodarki wodno – ściekowej”. Największe z 13 zadań inwestycyjnych stanowi „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu ( cz. A + cz. B)” o wartości 171 046 575, 34 zł brutto.

W 2019 roku została podpisana umowa z Wykonawcą WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o.  na przedmiotowe zadanie. We wrześniu 2019 r. wykonawca uzyskał akceptację Koncepcji techniczno – technologiczej i na jej podstawie, 13 marca decyzją rezydenta Opola został zatwierdzony  Projekt Budowlany i udzielono pozwolenia na budowę w zakresie kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Opolu. Z uwagi na bardzo wyeksploatowane urządzenia, w pierwszej kolejności zrealizowano zakres Kamienia Milowego nr 1. Prace te obejmowały wymianę pomp i armatury w pompowni osadu recyrkulowanego oraz wirówki w budynku zagęszczania osadu.

Planowana  kwota przeznaczona na realizację inwestycji w tym roku wynosi 33 317 032 zł brutto.

Realizacja przedsięwzięcia będzie miała pozytywny wpływ na środowisko. Poprzez podniesienie sprawności i jakości pracy oczyszczalni ścieków nastąpi znaczące usprawnienie systemu oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów. Hermetyzacja obiektów ograniczy wydobywające się z OŚ uciążliwe zapachy.

Dariusz Król

Znawca futbolu, pomysłodawca i były redaktor naczelny ogólnopolskiego tygodnika „Tylko piłka”. W przeszłości także dziennikarz tygodnika i dziennika Gazeta Opolska (m.in. kierownik działu sportowego). Obecnie redaktor magazynu „Opole i kropka” i Czasu na Opole, w których zajmuje się głównie tematami z życia miasta, historią i sportem.

Najnowsze artykuły