PO rozpoczyna współpracę z komandosami

Policyjni komandosi będą kształcić studentów Politechniki Opolskiej. Uczelnia rozpoczyna współpracę z mundurowymi. Będą oni głównymi partnerami nowego kierunku: sport i bezpieczeństwo.

Będzie on dedykowany szczególnie osobom, które w przyszłości chcę podjąć pracę w siłach specjalnych formacji mundurowych.

– Program studiów został przygotowany tak, żeby kompleksowo je do tego przygotować. Sport i bezpieczeństwo to będą studia pierwszego stopnia, tzw. licencjackie o profilu wybitnie praktycznym – mówi prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej.

Umowa z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu została podpisana w czwartek (13.01). Kierunek ma przygotować kandydatów pod kątem sprawnościowym do pełnienia służby, a także wyposażyć te osoby w niezbędne kompetencje.

– To chyba pierwszy taki kierunek w Polsce gdzie łączymy teorię z bardzo dobrym przygotowaniem praktycznym. Na pewno chcielibyśmy wesprzeć politechnikę naszą kadrą, która na co dzień realizuje te najtrudniejsze zadania, czyli policjantami służby kontrterrorystycznej jak i też policjantami realizującymi inne zadania np. z pionu prewencji czy kryminalnego – przekonuje nadinsp. Rafał Kochańczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu.

Nowy kierunek ma zostać uruchomiony od przyszłego roku akademickiego. Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, dr hab. Dawid Bączkowicz, zaznacza, że jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Absolwenci wydziału bowiem często decydują się na pracę w służbach mundurowych.

– Program studiów nowego kierunku w dużej mierze przewiduje przygotowanie pod kątem sprawnościowym, chodzi tutaj głównie o wytrzymałość, ale także sprawność w rozumieniu przydatności w służbach mundurowych jak np. ratownictwo górskie, strzelectwo sportowe i bojowe, walka wręcz, sporty wodne – zaznacza dziekan Bączkowicz. – Bazując na opinii przedstawicieli różnych mundurowych formacji w programie studiów ujęliśmy lektoraty dwóch języków obcych: angielskiego lub niemieckiego i rosyjskiego, wykorzystanie nowoczesnych technologii w zwalczaniu przestępczości i terroryzmu, stąd też są przedmioty związane np. z cyberbezpieczeństwem oraz jawnymi i niejawnymi technikami pozyskiwania danych.

Program nowego kierunku był konsultowany m.in. z Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Krakowie, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Opolu i Strażą Ochrony Kolei. Głównym partnerem kierunki jest Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Opolu.