Ponad milion cudzoziemców pracuje legalnie w Polsce

Liczba osób, które w zgłoszeniu do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych podały obywatelstwo inne niż polskie, przekroczyła milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy, na drugim miejscu są Białorusini, a dalej – Gruzini.

Według danych na koniec lipca br. liczba ubezpieczonych osób, które w zgłoszeniu do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych podały obywatelstwo inne niż polskie, wyniosła 1 024 757.

To oznacza, że ponad milion cudzoziemców pracuje w Polsce legalnie. Najliczniejszą grupę stanowią tu obywatele Ukrainy, jest ich 735,8 tys. Na drugim miejscu znaleźli się Białorusini – 91,2 tys. Trzecią pod względem liczebności grupą są obywatele Gruzji – 29,1 tys. – wylicza minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. 

Pod koniec lipca w Polsce zatrudnionych było niemal 736 tys. Ukraińców. Tylko na mocy uproszczonych procedur zatrudnienia obywateli Ukrainy pracę w Polsce znalazło blisko 390 tys. osób.

W zestawieniu z liczbą obywateli Ukrainy zarejestrowanych jako osoby bezrobotne – 17 tys. – widzimy, że zdecydowana większość osób chętnych do podjęcia pracy nie ma z tym problemu. Rynek pracy stoi dla nich otworem, w wielu branżach udało się zapełnić występujące od dawna luki – wskazuje minister Marlena Maląg.

Ale obywatele Ukrainy od lat odnajdują się na rynku pracy w Polsce. W latach 2012-2017 wydano ponad 5,3 mln zezwoleń legalizujących pracę cudzoziemca i w większości – ponad 3 mln – dotyczyły one obywateli Ukrainy. Z kolei w latach 2018-2022 wydano ponad 9,7 mln zezwoleń, w tym 8,2 mln dotyczyło obywateli Ukrainy.

Najnowsze artykuły