Powstała sieć wodociągowa na miarę XXI wieku

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. realizuje projekt „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno – ściekowej”. To największa inwestycja w dziejach stolicy województwa.

Skuteczność całej inwestycji nie byłaby możliwa bez modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej na terenie miasta. To jedno z ważniejszych zadań w ramach którego została wybudowana od podstaw, przebudowana lub rozbudowana i zmodernizowana sieć w kilku częściach miasta. Ta zapewnia obecnie stałą i bezproblemową dostawę wody dla wszystkich mieszkańców. Koszt tego zadania to blisko 15 milionów złotych, a cała inwestycja kosztować będzie około 210 milionów, z których blisko połowę stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności UE.

Realizacja tej części projektu była niezbędna między innymi dla zapewnienia dwustronnego zasilania w wodę dzielnicy Bierkowice. Poza tym we wszystkich lokalizacjach poprawiono warunki dostawy wody i zwiększona została wysokość ciśnienia w sieci. Uzyskano jednocześnie wydajność wymaganą przez przepisy przeciwpożarowe.

Prace polegały na wymianie zużytych i bardzo awaryjnych sieci wodociągowych wraz z niesprawną armaturą (hydranty i zasuwy) oraz wykonaniu przyłączy do budynków z wydzielonym opomiarowaniem. Poza tym zmieniono lokalizację sieci z terenów prywatnych na tereny dostępne, co ułatwiło prowadzenie prawidłowej eksploatacji. Zakres zadania obejmował prace w ulicach Pisankowej, Akacjowej, Leszczynowej, Małopolskiej, Śląskiej, Kujawskiej, Mazurskiej, Wielkopolskiej, Mazowieckiej, Gdańskiej, Ozimskiej bis, Kośnego, Luboszyckiej, Drzymały, Oleskiej oraz Wrzosowej.

W wyniku realizacji zadania, WiK w Opolu Sp. z o.o. znacząco ograniczyła awarie związane z nieszczelnością systemu, co zmniejszyło straty wody. Tym samym realnie wpłynęło na oszczędność wody przynosząc wymierne efekty ekologiczne.

Projekt współfinansowany przez UE ze środków Funduszu Spójności