Poznaj historię Porozumienia Sierpniowego

Sierpień 1980 roku to jeden z kilku miesięcy, które odcisnęły największe piętno na historii Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Przeszedł do historii z powodu strajków na Wybrzeżu, zakończonych zawarciem czterech porozumień sierpniowych, o których przypomina z okazji 40-lecia tych wydarzeń opolska Izba Pamięci Solidarności.

W sierpniu 1980 narodził się, trwający 15 miesięcy okres względnej wolności w komunistycznym państwie i powstał ruch robotniczy, ruch społeczny, który wkrótce przeistoczył się w 10-milionowy NSZZ Solidarność. Okres wolności Polaków zakończony został stanem wojennym w latach 1981-1983. Sierpień 1980 był impulsem do przemian systemowych, które w ostateczności doprowadziły do upadku PRL i innych krajów demokracji ludowej z bloku wschodniego, odzyskania suwerenności przez Polskę i powstania III Rzeczypospolitej.

Oficjalny fan page IZS wspominając te wydarzenie rozpoczyna cykl postów stanowiących kalendarium 18 dni strajku, który na kartach historii zapisał się jako przełomowy moment w walce o wolną Polskę.

Najnowsze artykuły