Pracownia fizyczna powstała także w PLO nr II

Nasze miasto stworzyło w tym roku warunki do utworzenia nowoczesnych pracowni fizycznych praktycznie we wszystkich liceach ogólnokształcących. Teraz do tej listy dopisano także Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II.

– Szkoły mogły we własnym zakresie zaprojektować i zrealizować takie przedsięwzięcie, odpowiednio do swoich warunków i potrzeb. W związku z czym powstało sześć pracowni w sześciu publicznych liceach ogólnokształcących – tłumaczy Beata Kowal z Wydziału Oświaty wyliczając, iż chodzi tu także o PLO I, III, V, VI, VIII, przy czym na zadanie przeznaczono łącznie 690 tys. zł, z czego 490 tys. zł na wyposażenie, a resztę na remonty pomieszczeń.

„Dwójka” na remont i nowe środki dydaktyczne z budżetu miasta otrzymała 180 tys. zł, a ponad połowę tej kwoty przeznaczono na dydaktykę. W związku z tym zakupione pomoce, które pozwolą na pokazanie eksperymentów związanych z opisem otaczającego nas Wszechświata, a także przygotować się uczniom do konkursów i olimpiad, gdzie zasadniczą częścią jest doświadczalna.

– Zestawy uczniowskie pozwalają na pracę w grupach, gdzie uczniowie samodzielnie planują, wykonują i opracowują pomiary – wyjaśnia Kowal. – Jest to pomocne w przygotowaniu się do matury z fizyki w zakresie rozszerzonym. Kształci to również w uczniach umiejętność pracy zespołowej i przygotowuje ich do pracy badawczej na uczelni – dodaje.

W ramach tej kwoty na remont przeznaczono 42 tys. zł, a wykonana została nowa instalacja elektryczna i sieć LAN, dzięki czemu prąd elektryczny i Internet został doprowadzony do każdej ławki, w związku z czym – w czasie lekcji – każdy uczeń może bezpiecznie pracować na laptopie. Do tego wymieniono instalację wodną, przeprowadzono remont ścian, na których pojawił się efektowny baner z naszą Galaktyką i Układem Słonecznym i przepiękny mural. Zaplanowana jest jeszcze wymiana podłogi.

Na wyposażenie została przeznaczona kwota 45 tys. zł, co pozwoliło na całkowite odnowienie Sali: zainstalowano wszak nowe ławki, krzesła, biurko, zabudowa, tablica, rolety, itp.

Z otrzymanych środków została zakupiona także drukarka 3D, która w klasach politechnicznych w praktyczny sposób pomoże uczyć się programowania, tablica interaktywna jest codziennie wykorzystywana na lekcji jako tablica i sprzęt to prezentacji zjawisk fizycznych multimedialnie. Szereg pomocy dydaktycznych: tor powietrzny, wirownica, ława optyczna, przyrządy do demonstracji drgań, zestawy uczniowskie do różnych działów fizyki, zasilacze laboratoryjne, induktor Ruhmkorffa, komplety do doświadczeń z elektrostatyki, magnetyzmu, elektromagnetyzmu, termodynamiki.