Prezydent Opola we władzach Związku Miast Polskich

Arkadiusz Wiśniewski został dziś członkiem zarządu tej samorządowej organizacji, która zrzesza obecnie 356 samorządów miejskich całego kraju. Jej celem jest wspólna reprezentacja zrzeszonych w ZMP samorządów wobec rządu, zajmuje się też promocją swoich miast-członków w kraju i zagranicą. 

Dziś obradowało Zgromadzenie Ogólne ZMP , które wybrało nowe władze na pięcioletnią kadencję. Nowym prezesem Związku został prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Najnowsze artykuły