„Program czyste powietrze – oddech dla Opola”. Zmienione zasady od 2020 roku

Pod koniec listopada Rada Miasta podjęła uchwałę określającą zasady udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta w ramach realizowania Programu. Zabezpieczono na niego trzy miliony złotych.

Osoby fizyczne, jak i wspólnoty mieszkaniowe, które zamierzają realizować ten program na terenie Opole w nadchodzącym roku, mogą składać wnioski w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta (na parterze Ratusza) lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta (Plac Wolności 7-8, pokój 319). Przyjmowane będą od 2 stycznia do 29 maja 2020 roku. Można je także przesłać listownie na adres Urzędu Miasta (Urząd Miasta Opola; 45-015, Opole, Rynek-Ratusz). Należy jednak pamiętać, że wniosek musi zostać złożony przed rozpoczęciem inwestycji i na specjalnym druku.

Uchwała Rady Miasta wprowadziła zmiany dotychczasowych zasad udzielania, jak i rozliczania dotacji w ramach „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola”. Przynosi on wymierne efekty, jednak w celu zwiększenia jego efektywności i usprawnienia procesu udzielania i rozliczania dotacji, dokonano pewnych modyfikacji.

Najważniejsze z nich to:

– w związku z tym, że każdy inwestor ma obowiązek zainstalować ekologiczne ogrzewanie, zdecydowano się zrezygnować z dotacji na zakup i montaż ogrzewania dla nowych budynków,

– mały efekt ekologiczny przy instalacji kolektorów słonecznych, bądź pomp ciepła do podgrzewania wody, spowodował rezygnację z udzielania dotacji na ten cel,

– zrezygnowano z udzielania dotacji do kotłów na paliwo węglowe. Przy piecach na drewno wprowadzono z kolei zapis, że kotły te muszą spełniać wymogi ekoprojektu,

– podniesiono kwoty niektórych dotacji: do zakupu i instalacji kotła gazowego z 7000 zł na 8000 zł dla osoby fizycznej oraz z 14 000 zł na 16 000 zł dla wspólnoty mieszkaniowej; do wykonania przyłączenia do sieci ciepłowniczej w zabudowie jednorodzinnej z 7000 zł na 8000 zł; do wykonania instalacji wewnętrznej w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej z 2000 zł do 4000 zł; do zakupu i instalacji pompy ciepła z 7000 zł na 10 000 zł dla osoby fizycznej i z 14 000 zł do 16 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych,

– określony został termin realizacji zadań, z uwagi na niezbędny czas na ocenę wniosków i konieczność podpisania umowy dotacji.

Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrywane będą do dnia wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie miasta na realizację programu. Zadania w jego ramach muszą zostać wykonane od 1 lutego do 15 października.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola – tel. 77 45 11 910.

Szczegółowe informacje
http://www.niskaemisjaopole.pl/

Najnowsze artykuły