Przedłużono termin składania wniosków

Miasto ogłosiło nabór wniosków w sprawie udzielania i rozliczania dotacji w ramach „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola”.

Chodzi o dotacje dla mieszkańców oraz wspólnot mieszkaniowych na zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne. Jest to możliwe poprzez:

  • przyłączenie do sieci ciepłowniczej
  • wykonanie ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego;
  • montaż pompy ciepła;
  • montaż kotła na paliwo stałe (z wyłączeniem kotłów na paliwo węglowe) spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z Ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu sposobu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem.

Termin składania wniosków został wydłużony do 30 czerwca, bądź do wyczerpania środków finansowych. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola Rynek-Ratusz (parter) lub przez umieszczenie w urnie podawczej ustawionej przy wejściu głównym Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8. Można też przesłać je na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek–Ratusz, 45-015 Opole.

W razie pytań należy kontaktować się z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola – tel. 77 45 11 910.

Najnowsze artykuły