Psy policyjne z Opola wzięły udział w międzynarodowym szkoleniu

Opolscy policjanci wraz z psami patrolowo-tropiącymi szkolili się w zakresie poszukiwania osób zaginionych w rejonach przygranicznych. Zajęcia odbywały się pod nadzorem koordynatora ds. kynologii policyjnej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Ostravie.

Psy w policji są niemal od początku jej istnienia. Uczestniczą w poszukiwaniach i zabezpieczeniach, potrafią znaleźć narkotyki i ładunek wybuchowy. Trudno sobie dziś wyobrazić policję bez policyjnego psa służbowego. Opolscy policjanci wspólnie z policjantami z Czech i Słowacji podnosili swoje umiejętności podczas międzynarodowych ćwiczeń.

W czasie ćwiczeń policjanci mogli wymienić się doświadczeniami i zobaczyć, jak pracują ich koledzy z innych jednostek zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Celem przedsięwzięcia była poprawa współpracy policji z Czech, Słowacji, jak i Polski. Te ćwiczenia mają wpłynąć na jeszcze wyższy poziom wyszkolenia i umiejętności w poszukiwaniach z psami. Ich założeniem jest również podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy policji jak również zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów pogranicza.