Rada Kobiet w Opolu oficjalnie rozpoczęła działalność

Z inicjatywy Prezydenta Opola oraz dzięki działaniom Centrum Dialogu Obywatelskiego powołano Radę Kobiet, których zadaniem będzie doradzanie prezydentowi w zakresie realizacji postulatów ze środowiska kobiecego.

W składzie rady powołane zostały te panie, które już od wielu lat działają pro społecznie i obywatelsko na rzecz naszego miasta i jej mieszkańców.

– Głównym założeniem tej inicjatywy, było wybranie kobiet, które reprezentują różne stanowiska, są w różnym wieku, a nawet reprezentują różne kraje, gdyż w naszym składzie mamy też kobiety pochodzenia ukraińskiego. Dzięki takiej różnorodności spektrum doświadczeń i planów jest bardzo szeroki – przyznaje dr hab. Anna Tabisz z Katedry Języka Polskiego Uniwersytetu Opolskiego, a także Radna Miasta Opola.

Jak przyznają pomysłodawcy idea powołania rady wzięła się z obywatelskiego myślenia o mieście. We wszystkich działaniach aktywizujących mieszkańców Opola ważny jest dialog, forma oficjalnych konsultacji, ale również rad, które będą mogły udzielać członkinie Rady Kobiet.

– Rada nie jest podmiotem, który będzie wydawał decyzje oraz może zmienić tok wydarzeń, ale może podpowiedzieć. Porada, pomimo iż nie jest aktem wykonawczym, często spełnia najważniejszą funkcje – mówi Dorota Piechowicz-Witoń, Naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego i pełnomocniczka ds. równego traktowania w UM Opole.

Rady Kobiet konstytuują się w wielu miastach, co ma służyć temu, aby ich głos był silniejszy oraz widoczniejszy, a potrzeby kobiet były wyraźnie artykułowane. Skład Opolskiej Rady Kobiet mieści w sobie panie z różnych środowisk, które już niebawem na pierwszym spotkaniu będą debatować o swoich postulatach i pierwszych planach wdrożenia ich w życie.

Kobiety wiele wnoszą do życia, mają oryginalne pomysły i swoje potrzeby. W ciągu ostatnich lat, wyraźnie można zauważyć, że nie zawsze były wysłuchiwane w sposób wystarczający i najwyższy czas to zmienić – zaznacza prezydent naszego miasta Arkadiusz Wiśniewski.