Rada Kobiet w Opolu. Wpłynęła rekordowa ilość zgłoszeń

W niedzielę zakończył się nabór do Rady Kobiet w Opolu II kadencji. Łącznie zgłosiło się 57 kandydatek. Co ciekawe, część z nich wytypowało kilka różnych podmiotów.

Do głównych zadań Rady Kobiet należy: wspieranie akcji społecznych, szkoleń, debat, konferencji oraz działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii społecznych podnoszących świadomość społeczną w zakresie praw kobiet, a także współpraca z Prezydentem, w szczególności w zakresie wspierania organizacji akcji społecznych oraz wydarzeń podejmujących tematy kobiece oraz dotyczące równouprawnienia, w tym opiniowanie i konsultowanie działań podejmowanych w Opolu w zakresie równości i respektowania praw kobiet.

Do drugiej kadencji zgłoszono rekordowe 57 kandydatek. Zgłoszeń dokonało pięć instytucji, dwie Rady Dzielnic, 18 organizacji pozarządowych, sześć list podpisanych przez co najmniej 10 mieszkańców miasta Opola oraz 33 kobiety zgłaszające własną kandydaturę. W radzie może działać minimum 10 a maksymalnie 20 członkiń.

Aktualnie trwa weryfikacja formalna zgłoszeń. Następnie zostanie powołana komisja  oceniająca zgłoszenia merytorycznie. Inauguracja drugiej kadencji zaplanowana jest w wrześniu.

 

 

 

Najnowsze artykuły