Radni udzielili prezydentowi wotum zaufania i absolutorium

Stosunkiem głosów 21 za, przy 4 wstrzymujących się Rada Miasta Opola udzieliła prezydentowi Arkadiuszowi Wiśniewskiemu votum zaufania za ubiegły rok. Prezydent otrzymał również absolutorium z tytułu wykonania budżetu w roku 2023, przy czym w tej kwestii 20 było za, a wstrzymało się od głosu 5 radnych.

Podczas sesji Arkadiusz Wiśniewski podziękował za poparcie, wspomniał, że realizacja zadań w ostatnim roku rządów PiS nie była łatwa, jednak wspólnymi siłami, we współpracy rady i zarządu miasta z powodzeniem udało się zrealizować założone cele.

Opole często przez ówczesne władze w Warszawie traktowane było niesprawiedliwie. Ufam, że polityka wobec samorządów ulegnie zdecydowanej zmianie – podkreślił Arkadiusz Wiśniewski.

Budżet Opola w 2023 roku opiewał na blisko 1,5 miliarda złotych, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 297 milionów, reszta to wydatki bieżące. To był szósty z kolei ponad miliardowy budżet Opola.

Najnowsze artykuły