Ratusz zebrał opinie o systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Poznaliśmy wyniki ankiety, w której opolski ratusz pytał mieszkańców o ewentualne zmiany dotyczące gospodarki odpadami. 100 procent ankietowanych poparło pomysł spalarni śmieci w mieście lub w bliskim sąsiedztwie.

– Przygotowujemy nowe prawo miejscowe i nowy kształt umowy na odbiór odpadów komunalnych, dlatego chcieliśmy zasięgnąć opinii bezpośrednio u ludzi – powiedziała Iwona Kowalczuk, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi opolskiego ratusza.

Ankieta składała się z 24 pytań, pozwalających na uzyskanie informacji i opinii na temat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Opolu w latach 2016-2020. Do analizy zakwalifikowano wszystkie 575 ankiet.

Adresatami ankiety oprócz mieszkańców naszego miasta byli także przedsiębiorcy i zarządcy nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych stolicy regionu. Nie zastosowano żadnych kryteriów doboru grupy docelowej. Specjalistom opracowującym kwestionariusz ankiety zależało na poznaniu opinii każdego respondenta i na odwzorowaniu faktycznej reakcji lokalnej społeczności do systemu gospodarki odpadami.

Dowiedzieliśmy się m.in., że objętość i dostępność pojemników jest wystarczająca. Mieszkańcy uważają także, że potrzebna jest usługa mycia pojemników (67 procent pytanych), a harmonogramy odbierania odpadów dla zdecydowanej większości są czytelne i wystarczające. Na pytanie według jakiej metody chcielibyśmy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami aż 75,92 procent pytanych odpowiedziało, że tak jak obecnie czyli od liczby faktycznie zamieszkujących mieszkańców. Niespełna 3 procent ankietowanych chciałoby taką płatność uzależnić od… metrażu mieszkania.

Głównym celem ankiety było zebranie opinii respondentów na temat funkcjonującego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Opola oraz potrzeb, które mogą mieć wpływ na usprawnienie gospodarki odpadami w mieście.

Przypomnijmy, że z końcem marca tego roku Opole podpisało nową umowę na zagospodarowanie odpadów komunalnych z firmą Remondis. Nastąpiło to po długich negocjacjach z przedsiębiorstwem, bo ratusz nie chciał się zgodzić na drastyczne podwyżki cen zagospodarowania odpadów zmieszanych zaproponowane przez spółkę Remondis. Ostatecznie udało się dojść do porozumienia. Nowa umowa obowiązuje od 1 kwietnia 2020 roku do 30 marca 2021 roku.

Dariusz Król

Znawca futbolu, pomysłodawca i były redaktor naczelny ogólnopolskiego tygodnika „Tylko piłka”. W przeszłości także dziennikarz tygodnika i dziennika Gazeta Opolska (m.in. kierownik działu sportowego). Obecnie redaktor magazynu „Opole i kropka” i Czasu na Opole, w których zajmuje się głównie tematami z życia miasta, historią i sportem.

Najnowsze artykuły