ReUżytkownia, czyli jak to robią w Irlandii

Gospodarowanie odpadami w obiegu zamkniętym i wdrażanie innowacyjnych proekologicznych rozwiązań – to przewodnie tematy odbywających się w Opolu spotkań w ramach programu URBACT. Jednym z elementów projektu realizowanego przez stolicę regionu jest utworzenie ReUżytkowni.

Przedstawiciele Urzędu Miasta regularnie uczestniczą w zjazdach i spotkaniach, podczas których partnerzy programu, reprezentujący różne kraje, wymieniają się swoimi doświadczeniami. Tym razem w zakresie promowania tworzenia centrów zasobów miejskich oraz zapobiegania powstawaniu odpadów, ich ponownego wykorzystania i recyklingu. W ramach tych spotkań w naszym mieście gościmy jednego z ekspertów przedsięwzięcia, Eileen Crowley z Irlandii. To z nią konsultowana jest między innymi idea uruchomienia w Opolu ReUżytkowni.

Przypomnijmy, ma być ona punktem nieodpłatnej wymiany rzeczy używanych, które mogą zyskać drugie życie. Niezniszczone ubrania, meble, przedmioty codziennego użytku czy urządzenia – wszystko to będzie można przynieść do ReUżytkowni, by następnie znalazło nowego właściciela. W tworzenie miejskiej ReUżytkowni zaangażowani są także przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorców, pracowników samorządowych, ośrodków naukowych, jednostek miejskich czy mieszkańców.

W ReUżytkowni będą prowadzone także warsztaty i wykłady. Nowe miejsce ma być gotowe jeszcze w tym roku.

Najnowsze artykuły