Rodzice nie zapłacą za przedszkola w stanie epidemii

Rodzicie dzieci, które objęte są opieką żłobkową i przedszkolną w Opolu nie będą płacić za czas, gdy placówki były zamknięte ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju.

W przypadku przedszkoli nie było konieczności dodatkowych regulacji. Opłata w przedszkolach publicznych w Opolu naliczana jest bowiem „z dołu”, co oznacza, że rodzić/opiekun zapłaci za pobyt dziecka w przedszkolu za miesiąc marzec dopiero do 10 kwietnia. Opłata naliczona będzie „wyłącznie” za czas faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Dotyczy to zarówno opłaty za żywienie, jak i opłaty za korzystanie w wychowania przedszkolnego zwanej „opłatą za złotówkę”.

Inaczej ma się sprawa z opłatami żłobkowymi, tu konieczne są dodatkowe regulacje wprowadzone ze względu na zaistniałą sytuację.

Gotowy jest projekt uchwały, który zwalnia rodziców z obowiązku opłaty za pobyt dziecka w czasie, gdy zawieszona jest działalność żłobka ze względu na zagrożenie zakażeniem koronawirusem.

Do tej pory opłata stała obejmowała cały miesiąc bez względu na frekwencję dziecka w placówce, odliczane były jedynie kwoty posiłków. Nowe regulacje dają możliwość odliczenia pełnej kwoty – posiłków i opłaty stałej, proporcjonalnie do dni zawieszenia pracy jednostki. Nowe regulacje zostaną przedstawione do akceptacji radnym. W projekcie uwzględniono wejście w życie tego przepisu od 12 marca 2020 roku, czyli od dnia zamknięcia żłobków.

Najnowsze artykuły