Rozpoczęło się zbieranie poparcia pod projektami Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelskiego Opola na 2023 rok wchodzi w kolejny etap. Zakończono przyjmowanie propozycji i obecnie trwa zbieranie poparcia pod projektami. Jest na to czas do 27 czerwca do północy.

Do dziewiątej edycji złożono łącznie 100 projektów, z czego 73 dzielnicowych i 27 ogólnomiejskich. W tym 64 inwestycyjnych i osiem nie inwestycyjnych. Jeśli chodzi o obszary tematyczne złożonych projektów to najwięcej, bo aż 37 dotyczy „Dróg, chodników i ścieżek rowerowych”, z kolei 18 to „Tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura”, natomiast 15 „Edukacja i kultura”. Ponadto po pięć „Oświetlenie i bezpieczeństwo” oraz „Tereny zielone i nasadzenia”, trzy to „Sport, w tym architektura sportowa”, dwa „Ochrona zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych”, a po jednym „Działania na rzecz seniorów” i „Komunikacja miejska”. Stawkę uzupełni kategoria „Inne” gdzie widnieje 13 propozycji.

wszystkie potrzebne informacje dotyczące uzyskiwania wymaganego poparcia, czy też samego głosowania, które odbędzie się na jesieni tego roku znajdują się na stronie https://bo.opole.pl. Kontakt: Centrum Dialogu Obywatelskiego 77 44 61 568 lub bo.opole@um.opole.pl

Przypomnijmy, iż w tegorocznej edycji pula środków wynosi 6 700 000 zł, w tym: na projekty dzielnicowe 5 400 000 zł, a na ogólnomiejskie 1 300 000 zł.

KWOTY GRANICZNE DLA JEDNEGO PROJEKTU:
Ogólnomiejskie: od 10 000 zł do 1 300 000 zł
Dzielnicowe: od 10 000 zł do max. kwoty dedykowanej każdemu z Rejonów BO.

Rejon I (Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle) 640 000 zł
Rejon II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) 370 000 zł
Rejon III (Chabry) 170 000 zł
Rejon IV (Armii Krajowej) 280 000 zł
Rejon V (Gosławice, Malinka) 490 000 zł
Rejon VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) 650 000 zł
Rejon VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) 590 000 zł
Rejon VIII (Śródmieście) 320 000 zł
Rejon IX (Stare Miasto) 190 000 zł
Rejon X (Nadodrze) 140 000 zł
Rejon XI (Zaodrze) 230 000 zł
Rejon XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) 740 000 zł
Rejon XIII (Chmielowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice) 590 000 zł