Ruszył nabór do Rady Kobiet

Rada Kobiet powstała w 2022 z inicjatywy prezydenta Opola oraz dzięki działaniom Centrum Dialogu Obywatelskiego. Jej zadaniem jest doradzanie prezydentowi w zakresie realizacji postulatów ze środowiska kobiecego. Właśnie ruszył nabór na II kadencję.

Przez dwa lata Rada Kobiet zorganizowała mnóstwo inicjatyw. Wśród nich były porady prawne, „Tydzień Kobiet” czy nadanie jednej z ulic imienia dr Danuty Berlińskiej. Z założenia kadencja ma trwać tyle ile kadencja samorządu, dlatego przyszłe radne będą miały sporo czasu na działanie. Do głównych zadań Rady Kobiet należy: wspieranie akcji społecznych, szkoleń, debat, konferencji oraz działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii społecznych podnoszących świadomość społeczną w zakresie praw kobiet, a także współpraca z Prezydentem, w szczególności w zakresie wspierania organizacji akcji społecznych oraz wydarzeń podejmujących tematy kobiece oraz dotyczące równouprawnienia, w tym opiniowanie i konsultowanie działań podejmowanych w Opolu w zakresie równości i respektowania praw kobiet.

Właśnie ruszył nabór kandydatek do Rady, który potrwa do 30 czerwca. Uprawnione do zgłaszania kandydatek są: instytucje, przez które należy rozumieć organy administracji publicznej oraz jednostki organizacyjne tych organów; rady dzielnic Opola; organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571); co najmniej 10 mieszkańców Opola, przez których należy rozumieć osoby, które złożyły oświadczenie o zamieszkiwaniu w Opolu.

Kobiety zainteresowane członkostwem w Radzie mogą także same zgłaszać swoje kandydatury. Przyjmowane są wraz kwestionariuszem drogą mailową na adres ngo@um.opole.pl. Wypełniony formularz można również przynieść osobiście do Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Damrota 1 Opole.

 

 

Najnowsze artykuły