Rząd zabiera pieniądze na drogi

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg działa od kilka lat. W zamyśle miał pomagać wszystkim, skończyło się na obietnicach i wykluczeniu miast wojewódzkich. Stad apel opolskiej Rady Miasta.

Fundusz w teorii miał pomagać samorządom w rozbudowie i modernizacji dróg oraz mostów. W praktyce, okazało się, że miasta takie jak Opole są z niego wykluczone. Dlaczego? Ponieważ są miastami na prawach powiatu, w którym swoją siedzibę ma wojewoda lub sejmik województwa. W skrócie wykluczone są z niego miasta wojewódzkie. To oznacza, że stolica naszego regionu nie może liczyć na pieniądze na budowę nowego mostu na Odrze, kolejna nitkę obwodnicy czy przebudowie obwodnicy północnej. Do tego dochodzi brak dofinansowania remontów już istniejących odcinków dróg krajowych czyli bardzo często obciążonych największym ruchem. Stąd apel do rządu.

– Opolanie nie są gorszym sortem, a z dróg w stolicy województwa korzystają mieszkańcy całego regionu, którzy dojeżdżają tutaj do pracy, szpitali, szkół i uczelni wyższych oraz innych obiektów publicznych takich jak Zoo, teatry, centra handlowe czy Stegu Arena – mówi Arkadiusz Wiśniewski prezydent Opola.

Jedyną szansą miast takich jak nasze jest zatem możliwość pozyskania pieniędzy na budowę, przebudowę lub remont dróg wojewódzkich, powiatowych lub gminnych na terenie miast na prawach powiatu, w których swoją siedzibę ma sejmik województwa lub wojewoda. Problem tylko w tym, że do tej pory rząd nie ogłosił żadnego naboru na tego typu zadania. To oznacza, że miasta takie jak Opole na ministerialne środki nie może liczyć i w czasach kryzysu, panującej drożyzny i Polskiego Ładu wszystkie inwestycje trzeba będzie finansować w całości z miejskiej kasy.

Szansą może być dopisanie do ustawy możliwości dofinansowania dróg dojazdowych do stref inwestycyjnych. Ten punkt jest na razie konsultowany, ale to i tak będzie kropla w morzu potrzeb. Dlatego przygotowano „Apel Rady Miasta w sprawie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”. Zakłada on m.in. aby rząd umożliwił miastom taki jak Opole czy będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa staranie się o dofinansowanie projektów dotyczących np. mostów czy obwodnic. Ponadto opolscy radni chcą aby konsultowany obecnie zapis o dofinansowaniu dróg dojazdów do stref inwestycyjnych wszedł w życie. Teraz wszytko będzie zależało od dobrej lub niedobrej woli PiS.

– Panie Premierze, brak jest merytorycznego uzasadnienia dla takiego wykluczenia naszego miasta, dlatego zwracam się do Pana z prośbą o zmianę zapisów ustawy dot. Funduszu Rozwoju Dróg  Przypomnę, że w Opolu mieszka największa w województwie grupa wyborców PiS, których jest tu prawie 25 tys. osób. Oni też traktowani są w tym przypadku jako obywatele gorszej kategorii – apeluje prezydent Opola.

Najnowsze artykuły