Są duże pieniądze na ważne dla miasta inwestycje

Podpisana została umowa na zbycie udziałów Opola w spółce Wodociągi i Kanalizacja. Umowa została podpisana w środę 4 grudnia. Do budżetu miasta wpłynie 100 mln zł, które zostaną przeznaczone na finansowanie kilku już rozpoczętych lub wkrótce mających się zacząć inwestycji.

W kwietniu Rada Miasta Opola wyraziła zgodę na zbycie nie więcej niż 37% udziałów należących do Opola w WiK-u, przyjmując jednocześnie procedurę wyłonienia nabywcy. Na zaproszenie do złożenia oferty wstępnej odpowiedział jeden podmiot – Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju TFI S.A., który przeprowadził już kilka podobnych transakcji, m.in. w Gdyni, Limanowej czy Nowym Sączu. Fundusz Inwestycji Samorządowych reprezentuje w pełni polski kapitał, a jego certyfikaty inwestycyjne mogą być obejmowane wyłącznie przez Skarb Państwa, BGK lub inne państwowe osoby prawne. Miasto Opole pozyska ze sprzedaży 25 proc. udziałów w WiK-u 100 mln zł.

Ma to niebagatelne znaczenie dla naszego miasta, bo dzięki tym pieniądzom będziemy mogli zrealizować ważne dla mieszkańców inwestycje, jak: Opolski Park Sportu, Centrum Przesiadkowe przy głównym dworcu kolejowym, Centrum Usług Publicznych czy nowy stadion piłkarski – tłumaczy prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

Fundusz Inwestycji Samorządowych proponuje samorządom takie formy wsparcia, które z jednej strony pokrywają lukę kapitałową w projektach inwestycyjnych, a z drugiej nie pogarszają ich wskaźnika zadłużenia – mówi Bartłomiej Pawlak, wiceprezes zarządu PFR. – Jesteśmy partnerem, który udziela samorządom wszechstronnego wsparcia. Zarówno w obszarze finansowania, jak i kompleksowego doradztwa. Zazwyczaj pierwsza transakcja otwiera drzwi do następnych. Samorządy wiedzą, że mogą na nas liczyć w wielu aspektach. Nie tylko finansowym, ale też skorzystać z naszego know-how i doświadczenia zespołu.

Opolski WiK ma bardzo dobrą kondycję finansową, ze stabilnymi przychodami, dużym majątkiem i niskim zadłużeniem. Dobra sytuacja Spółki to niskie ryzyko dla inwestora i lepsze warunki transakcji dla pozostałych stron. Fundusz Inwestycji Samorządowych PFR stanie się mniejszościowym, pasywnym udziałowcem, który nie będzie miał wpływu na bieżące zarządzanie spółką i najpóźniej po 20 latach zakupione udziały znów staną się własnością gminy Opole. FIS inwestuje w dobrze zarządzane, zyskowne spółki komunalne o stabilnej kondycji finansowej. Dla Funduszu to korzystna lokata kapitału, a dla miasta dodatkowe pieniądze na realizację inwestycji istotnych dla rozwoju oraz jakości życia mieszkańców.

Transakcja nie pozbawi WIK możliwości inwestycyjnych.

Warto wspomnieć, że spółka prowadzi obecnie największą w historii naszego miasta inwestycję w kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków, której wartość szacuje się na około 207 mln zł. Nowy udziałowiec nie będzie miał swojego przedstawiciela w zarządzie spółki, a jedynie w radzie nadzorczej i nie będzie z tego tytułu pobierał wynagrodzenia.

Negocjacje z władzami miasta były bardzo rzeczowe i dlatego zakończyliśmy je dość szybko, bo w pół roku – zaznacza Bartłomiej Pawlak. – Po drugiej stronie stołu mieliśmy twardych negocjatorów. Jesteśmy jednak bardzo zadowoleni z końcowego rozstrzygnięcia negocjacji. Władze Opola również. Pieniądze są przeznaczone na inwestycje czyli na rozwój. Zresztą z perspektywy Warszawy, kiedy przyjeżdżam do Opola, to mam bardzo pozytywne skojarzenia. Widać, że miasto bardzo dobrze się rozwija, pięknie wygląda i jest chyba miejscem, w którym się dobrze żyje i mieszka. 

Istotnym atutem transakcji jest również fakt, że Miasto Opole nadal będzie posiadało większość udziałów w WiK-u i będzie miało realny wpływ na jej działalność. Pieniądze na wykup akcji od Funduszu Inwestycji Samorządowych będą pochodzić z działalności WiK-u. Spółka będzie to robić przez 20 najbliższych lat. Oznacza to, że nie będzie ona miastu wypłacać corocznej dywidendy z zysku ze swojej działalności.

Będziemy mieli pieniądze na preferencyjnych warunkach na inwestycje i rozwój, które polepszą jakość życia w mieście – podkreśla prezydent Arkadiusz Wiśniewski.

Najnowsze artykuły