Sąd oddalił apelacje byłego prezesa WiK

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu odrzucił dwie apelacje byłego prezesa WiK Ireneusza Jakiego o uznanie za nieprawne uchwał Rady Nadzorczej spółki o jego zawieszeniu z 26 maja i 26 sierpnia 2022 roku. W ocenie sądu obie uchwały są zgodne z prawem i pozostawały w mocy. Wyrok jest prawomocny.

To jedna z ostatnich odsłon sporu byłego prezesa z Radą Nadzorczą. Został on definitywnie odwołany z funkcji w listopadzie 2023 roku. Batalia związana z jego usunięciem ze stanowiska trwała dwa lata. Sprzeciw za każdym razem zgłaszał przedstawiciel mniejszościowego udziałowca, Polskiego Funduszu Rozwoju.

Jakiemu Rada Nadzorcza zarzucała mobbing, faworyzowanie wybranych pracowników oraz brak współpracy z pozostałymi członkami zarządu firmy. Jego odwołania domagały się również dwa największe związki zawodowe spośród trzech organizacji działających w spółce.

Nawiązując do niewybrednych ataków na członków Rady, którym w latach 2022-2023 publicznie zarzucano łamanie prawa, z satysfakcją przyjmuję do wiadomości kolejne korzystne orzeczenie sądu, które potwierdza pełną zgodność z prawem działania Rady Nadzorczej  – podkreśla Anna Habzda, szefowa Rady Nadzorczej WiK.

Najnowsze artykuły