Sejm przyjął „lex Czarnek”. 227 posłów było za, 214 przeciw

Sejm przyjął nowelizację przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Projekt „lex Czarnek” wzmacnia rolę kuratorów oświaty, a także zmienia zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i innych placówkach oświatowych.

Zgodnie z nowelizacją, dyrektor szkoły lub innej placówki oświatowej będzie miał za obowiązek uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Będzie musiał ją uzyskać na co najmniej dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć.

Jeśli dyrektor nie będzie realizował zaleceń kuratora oświaty, będzie wzywany do złożenia wyjaśnień. Jeśli nadal nie będzie tego robił, kurator będzie mógł wystąpić o odwołanie dyrektora – także w trakcie roku szkolnego. Wprowadzono również zmianę w dokumentacji. Wszędzie tam, gdzie dotychczas wymagana była opinia kuratora zapisano, że będzie musiała być ona opinią „pozytywną”. 

Ponadto udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez różnego rodzaju stowarzyszenia czy też organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodzica, bądź też ucznia – jeśli jest pełnoletni. W tym zapisie nie są uwzględniane jednak organizacje harcerskie. 

Wprowadzenie nowelizacji daje też możliwość prowadzenia nauki zdalnej (nie tylko ze względu na pandemię koronawirusa), jeśli zawieszenie zajęć stacjonarnych będzie trwać dłużej, niż dwa dni. Uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem, bądź ci znajdujący się w szpitalach będą mogli brać udział w lekcjach zdalnie. 

Za przyjęciem nowelizacji zagłosowało 227 posłów (219 z PiS, 4 z Porozumienia, 2 z Kukiz’15 oraz dwóch posłów niezrzeszonych – Mejza i Ajchler), a 214 było przeciw – nikt nie wstrzymał się od głosu. Przed rozpoczęciem głosowania nie przyjęto wniosku opozycji o odrzucenie tej nowelizacji. Oprócz tego odrzucono wszystkie poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania projektu.