Sektor obywatelski kończy owocny i bogaty w inicjatywy rok

W świątecznej atmosferze podsumowano współpracę miasta z sektorem obywatelskim. W Studenckim Centrum Kultury wszystkie miejsca były zajęte.

W Opolu nie brakuje bowiem ludzi i instytucji, działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zachęcających do aktywności na rzecz wspólnoty lokalnej. Wraz z nimi wszystkimi władze Opola podsumowały to, co wydarzyło się w minionych 12 miesiącach.

Różnych inicjatyw, wydarzeń, czy akcji w wielu dziedzinach codziennego życia nie brakowało. W Opolu zarejestrowanych jest wszak blisko 800 organizacji: stowarzyszeń posiadających osobowość prawną, stowarzyszeń zwykłych, fundacji, klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych. Do tego należy dodać rady dzielnic, grupy nieformalne, społeczników i wolontariuszy. Działają oni na rzecz rozwoju miasta i mieszkańców.

Działają głównie w pięciu obszarach: kultura i sztuka; sport, turystyka i rekreacja; pomoc społeczna i ochrona zdrowia; edukacja i wychowanie oraz organizacje zawodowe i naukowe. W ścisłej współpracy z miastem realizują wiele zadań, jak choćby: pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji, wspieranie systemu pieczy zastępczej, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocja i organizacja wolontariatu, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wiele innych.

Władze miasta co roku wpierają wszystkie organizacje kwotą 14 milionów złotych, które przeznaczone są na realizację powyższych zadań. To efekt ustaleń programu współpracy Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.

Niezwykle miły wieczór uświetnił występ artystyczny, a prezydent Arkadiusz Wiśniewski odebrał od harcerzy tradycyjne Betlejemskie Światełko Pokoju, które do Opola trafiło przez Zakopane ze Słowacji. Prezydent wraz z przedwodniczącym Rady Miasta Łukaszem Sowadą wyróżnili także najaktywniejszych mieszkańców miasta i reprezentowane przez nich organizacje.

Wielkie brawa należą się wszystkim!

Najnowsze artykuły