Seniorze – ZUS musi wiedzieć

Ważna informacja dla wszystkich seniorów, którzy dorabiają na emeryturze lub rencie. Do 2 marca muszą powiadomić ZUS, czy nie przekroczyli limitu dodatkowych przychodów. Chodzi o zeszłoroczne wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia czy przychody z działalności gospodarczej.

Zaświadczenia o przychodach wystawiają zakłady pracy. Emeryci i renciści, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, oświadczenie powinni napisać samodzielnie.

– Pierwszy próg to 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Jeśli zostanie przekroczony, świadczenie jest zmniejszane. Jest też drugi próg, 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po jego przekroczeniu emerytura lub renta za dany miesiąc nie przysługuje. Nawet jeśli w niektórych miesiącach określony limit nie został przekroczony, w innych jednak został osiągnięty, to rozliczenie roczne jest niezbędne – tłumaczy regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego Sebastian Szczurek.

Graniczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 40 638,30 złotych i 75 470, 60 złotych dla 130%.

Obowiązek ten nie dotyczy emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny lub osób pobierających emeryturę częściową.

Najnowsze artykuły