Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. W naszym mieście jest 5 takich miejsc.

Radcy prawni przyjmują w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Armii Krajowej. Adwokaci w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w filii nr 4 przy ul. Książąt Opolskich. W Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” przy ul. Hubala 4 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzi Stowarzyszenie  OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo. Dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego realizuje Fundacja TOGATUS z Olsztyna. Spotkamy ich w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Małopolskiej 20. Z kolei w Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul. Damrota 1 jest punkt ze specjalizacją w zakresie mediacji (od poniedziałku do środy), a w czwartek i piątek poradnictwo obywatelskie. Wszystkie wymienione punkty realizują nieodpłatną mediację.

Pomoc może otrzymać każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych czy pracowniczych. Z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać mogą również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Wszyscy, którzy zgłoszą się do punktu, otrzymają pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy i mediatora. Mogą liczyć także na informacje o swoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji oraz na wskazanie rozwiązania problemu. Wykwalifikowana kadra pomoże także w sporządzeniu pism i wszystkich wniosków.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej należy umówić się na poradę pod nr 77 54 11 356.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Najnowsze artykuły