Skuter i rowery w nagrodę za szkło

Rozstrzygnięty został konkurs “Szklany przystanek PSZOK”, którego główną nagrodą był skuter.

Akcja zbiórki odpadów ze szkła opakowaniowego miała na celu edukację mieszkańców Opola w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi oraz realizację zadań zmierzających do osiągnięcia przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów.

Konkurs skierowany był do indywidualnych mieszkańców miasta i trwał od września do końca listopada ubiegłego roku.  Organizatorami był Urząd Miasta Opola oraz Zakład Komunalny. Uczestnicy akcji zbiórki opakowań szklanych zobowiązani byli w tym terminie dostarczyć jak największą ilość zebranych odpadów ze szkła opakowaniowego do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się w Opolu, przy ul. Podmiejskiej 69. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu było oddanie minimalnej ilości szkła 100kg/nieruchomość. Uczestnicy walczyli o nagrody główne, którymi były (kolejno za miejsce 1, 2 i 3): skuter elektryczny o wartości ok. 6 000 zł, i rowery (ok. 2000 zł i 1 500 zł..).

Ostatecznie zebrano ok. 11,2 tony szkła opakowaniowego. Laureaci:

  1. Marek Kistela – 4 344 kg szkła – skuter elektryczny
  2. Dariusz Kowal – 1 975 kg szkła – rower
  3. Barbara Trzcińska – 1 214 kg szkła – rower

Pozostali uczestnicy, którzy zebrali wymagane regulaminem minimum 100 kg szkła opakowaniowego, decyzją organizatora za czynny udział i zaangażowanie otrzymali wyróżnienia w postaci bonów podarunkowych o wartości 100 zł

Dariusz Król

Znawca futbolu, pomysłodawca i były redaktor naczelny ogólnopolskiego tygodnika „Tylko piłka”. W przeszłości także dziennikarz tygodnika i dziennika Gazeta Opolska (m.in. kierownik działu sportowego). Obecnie redaktor magazynu „Opole i kropka” i Czasu na Opole, w których zajmuje się głównie tematami z życia miasta, historią i sportem.

Najnowsze artykuły