REKLAMA

REKLAMA

Sortuj odpady właściwie. Przed nami kolejne spotkania edukacyjne dla mieszkańców

Opolski ratusz oraz firma Remondis kontynuują cykl bezpłatnych spotkań dla mieszkańców, poświęconych zasadom segregacji odpadów komunalnych. Akcja ma charakter edukacyjny i ma pomóc osiągnięciu wymaganego zapisami prawa poziomu recyklingu odpadów w Opolu. W przeciwnym razie miastu grożą sankcje. Jutro (24.01)  odbędzie się spotkanie dla mieszkańców Zaodrza w budynku administracji – „Klubie Zaodrze” przy ul. Prószkowskiej 39a. Początek o godzinie 16.00.

Aby recykling odpadów był skuteczny, należy rozpocząć segregację u źródła, czyli w naszych domach. Wtedy z odpadów powstaje najczystszy surowiec, który posłuży do dalszego przetwarzania. Dzięki efektywnej  segregacji odpadów można między innymi: ograniczyć ilość odpadów, które trafiają na składowiska, tym samym zmniejszając ich koszty utrzymania; stworzyć lepszy surowiec do recyklingu, zmniejszając zużycie surowców naturalnych oraz poprawić  warunki życia dla ludzi, roślin i zwierząt – zaznacza Marek Leśko, naczelnik Biura Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych UM.

Opolanie dowiedzą się podczas spotkań, jak segregować selektywnie, czyli tak, aby konkretne odpady trafiały do odpowiednich pojemników i gdzie wyrzucić to, z czym na ogół nie wiadomo co zrobić, czyli pozostałości po remontach i odpady wielkogabarytowe. Poruszane będzie także zagadnienie gospodarki obiegu zamkniętego, która minimalizuje powstawanie śmieci.