Czy sztuka może rodzić takie same emocje jak sport?

Wystawa „Każdy kończy, kiedy mu się podoba” w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu jest prezentacją najnowszych prac malarskich Krzysztofa Mętla. Na wystawie w Opolu głównym odniesieniem malarza jest sport, który niegdyś czynnie uprawiał. Wystawę można oglądać w GSW do 9 października.

Autor swoją praktykę mierzenia się z dziełami dotkniętymi porażką przyrównuje do wygrania meczu w dogrywce lub lekkoatletycznego drugiego podejścia po „spalonej” pierwszej próbie. Ekspozycja poruszy wspólne dla sportu i sztuki tematy „widowiska”, dyscypliny, współzawodnictwa czy arbitrażu.

Jak mówi kurator ekspozycji, Łukasz Kropiowski – Mętel dopatruje się charakterystycznych analogii: zarówno w malarstwie, jak i w sporcie ważna jest „dobra forma”, a także „odpowiednia technika”, które zyskać można dzięki treningowi i dyscyplinie, zwraca uwagę szczególny status społeczny twórcy i sportowca, wspólne są tematy „widowiska” oraz współzawodnictwa (rankingi, „gwiazdy”, nagrody, medale), nie bez znaczenia pozostaje również przychylność publiczności.

W swoich aktualnych działaniach malarz pozyskuje obrazy nieudane i odrzucone, poprzez interwencje w ich kształt, format czy kompozycję oraz przez dodanie kolejnych akcentów lub warstw malarskich (jednak zawsze pozwalając wyśledzić „oryginał”) tworzy prace, które zyskują jego akceptację i estetyczną aprobatę.

Niezwykły charakter ekspozycji uzupełniają elementy scenograficzne, które Galeria Sztuki Współczesnej pozyskała z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Koncepcja wystawy Krzysztofa Mętla nie kończy się na równoczesnym wiązaniu różnych warstw czy fragmentów dzieł i konwencji malarskich; autor oraz kurator ekspozycji kontynuują ten montaż, łącząc na opolskiej wystawie prace z anturażem sportowym – przyrządami znanymi ze stadionów, boisk i sal gimnastycznych.

Krzysztof Mętel urodził się w 1993 roku. Związany jest z Opolem – to tu ukończył Liceum Sztuk Plastycznych. Następnie studiował na Wydziale Malarstwa i Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Pracę dyplomową „Zmierzch drugiego świata. Półperyferie i utrwalony stan przejściowy” przygotował w pracowni dr hab. Dominika Lejmana. W trakcie studiów uczestniczył w wymianie studenckiej z Shangai Normal University (pracownia He Zhenhao). Edukację kontynuuje na Międzywydziałowych Środowiskowych Studiach Doktoranckich UAP.

Opolska publiczność mogła kilka lat temu podziwiać prace artysty – Krzysztof Mętel wygrał bowiem konkurs Aneks, który co roku odbywa się pod Patronatem Prezydenta Miasta Opola. Mętel prezentował też swoje pojedyncze prace w ramach Salonu Wiosennego w 2021 roku, zdobywając nagrodę zespołu kuratorskiego GSW.