Stopa bezrobocia w Polsce na stałym poziomie

2,7 proc. wyniosła stopa bezrobocia w czerwcu 2022 r., tyle samo co w miesiącu poprzednim – wynika z danych Eurostatu.

Polska po raz kolejny zajęła drugie miejsce wśród krajów Unii z wynikiem 2,7 proc. Ponownie tylko Czechy odnotowały niższy poziom bezrobocia – 2,4 proc. Tuż za nami uplasowały się Niemcy z bezrobociem na poziomie 2,8 proc. – wylicza minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest tym samym niższa niż przed rokiem, gdy bezrobocie wynosiło 3,4 proc. (według metodologii Eurostatu). – Co więcej, lepiej jest także w grupie osób młodych do 25. roku życia. W tej grupie stopa bezrobocia wyniosła 8,6 proc. wobec 12,9 proc. w czerwcu roku ubiegłego. Średnia zarówno w UE, jak i strefie euro, to 13,6 proc. – wskazuje minister Marlena Maląg.

Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznych, które następnie potwierdził GUS, wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec czerwca br. wyniosła 4,9 proc. – To historyczny wynik, najlepszy od 32 lat. I to najlepiej dowodzi, że sytuacja na rynku pracy w Polsce jest dobra – nie zmieniła tego pandemia, nie zmieniło tego przyjęcie uciekających przed wojną obywateli Ukrainy i otwarcie dla nich rynku pracy. Przeciwnie, ta sytuacja jest coraz lepsza – podkreśla szefowa MRiPS.