Stopa bezrobocia znów spadła. W przeciwieństwie do inflacji…

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca wyniosła 4,9% – szacuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Tak niskie bezrobocie ostatni raz zanotowano 32 lata temu.

Bezrobocie jest na sporo niższym poziomie niż przed początkiem epidemii koronawirusa, która zachwiała sytuacją na rynku pracy. W rejestrach urzędów pracy mamy ponad 100 tys. mniej bezrobotnych niż w lutym 2020 roku, czyli przed pandemią. To spadek o blisko 11%. Stopa bezrobocia w tym okresie spadła o 0,6 punktu procentowego – mówi minister Marlena Maląg.

Według wstępnych danych w końcu czerwca 2022 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 819,7 tys. bezrobotnych. To 30,5 tys. mniej niż przed miesiącem i 173,7 tys. mniej niż przed rokiem. Po raz ostatni w lipcu 1990 r. w rejestrach urzędów pracy zarejestrowanych było mniej bezrobotnych. Wówczas było to 699 tys. osób.

O ile wskaźnik bezrobocia znacząco spada, o tyle na początku lipca zanotowano inflację, jakiej nie widziano od 25 lat. W czerwcu wskaźnik inflacji CPI po raz kolejny wzrósł. Zgodnie z tzw. szybkim szacunkiem GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 15,6%.