Sukces opolskich lekarzy. Wyniki badań opublikowane w prestiżowym czasopiśmie

Wyniki badań prowadzonych przez opolskich anestezjologów znalazły się w prestiżowym czasopiśmie “Critical Care Medicine”. Dotyczyły one technik wprowadzania pod kontrolą ultrasonograficzną tak zwanych cewników centralnych.

Zespół, który pracował pod kierownictwem dr. hab. Tomasza Czarnika, kierownika Oddziału i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, zajmował się tym zagadnieniem kilka lat.

Pod kontrolą ultrasonograficzną, z użyciem techniki dynamicznej, porównywaliśmy dwa sposoby kaniulacji dużych żył: szyjnej wewnętrznej i pachowej. Dotychczas w praktyce klinicznej metodą najczęściej stosowaną przez anestezjologów, była kaniulacja żyły szyjnej wewnętrznej – opisuje prof. Tomasz Czarnik. – W efekcie przeprowadzonych badań uzyskaliśmy wiarygodne dowody naukowe na taką samą skuteczność drugiej metody – kaniulacji żyły pachowej z dostępu podobojczykowego. Z pełnym przekonaniem możemy także powiedzieć, że jest ona tak samo bezpieczna, jak ta dotychczas najczęściej wybierana metoda kaniulacji.

Uzyskane informacje mogą zmienić nawyki kaniulacyjne lekarzy anestezjologów. Kaniulacja żył centralnych polega na uzyskaniu dostępu do żył znajdujących się w okolicy serca. Proces ten pozwala podawać leki, przetaczać płyny lub prowadzić żywienie dożylne u ciężko chorych pacjentów, leczonych między innymi na oddziałach anestezjologicznych i intensywnej terapii.

Wyniki badań to pierwsza publikacja polskiego zespołu w “Critical Care Medicine”, wydawanym przez amerykańskie towarzystwo intensywnej terapii od 50 lat.

Najnowsze artykuły