Światowa Organizacja Zdrowia wyróżniła Opole!

Opole otrzymało certyfikat Światowej Organizacji Zdrowia WHO „Miasto przyjazne starzeniu”. Ten zaszczytny i jak się okazuje elitarny tytuł otrzymały do tej pory tylko 541 miasta na świecie z 37 krajów. W Polsce tylko 4. Dla przykładu Wrocław starał się już dwukrotnie. Dwukrotnie bezskutecznie.

Program „Miasto przyjazne starzeniu” polega na tworzeniu i konsekwentnym prowadzeniu nowoczesnej polityki senioralnej, by ta sprzyjała jak najdłuższej aktywności osób starszych. Jednocześnie ma dostosowywać jakość usług publicznych do ich potrzeb. „Miasta przyjazne starzeniu” główny nacisk kładą na zwiększenie mobilności seniorów poprzez doskonalenie i rozwój transportu publicznego z uwzględnieniem oczekiwań osób 60+. Członkostwo jest formą docenienia przez WHO miast i ich dotychczasowych działań w obszarze polityki senioralnej, a przez umożliwienie wymiany dobrych praktyk – realizowanych na rzecz poprawy jakości życia seniorów – także i motywacją do kontynuowania działań.

– My w Opolu nie dzielimy ludzi na młodych i starych. Przyznane wyróżnienie to nagroda dla całego miasta. Znaleźliśmy się w świetnym towarzystwie. Działań związanych z najstarszą grupą społeczną mamy w Opolu bardzo dużo. Karta Seniora, mieszkania senioralne, bal dedykowany tej grupie, wybory Miss 60 plus, nowe, niskopodłogowe i niskoemisyjne autobusy, mnóstwo kampanii społecznych, prężna działalność Domów Seniora oraz Centrum Informacyjno-Edukacyjnego „Senior w Opolu” to tylko pierwsze z brzegu przykłady. Oferta dla tej grupy społecznej jest wielka, ale też zaangażowanie seniorów w działalność miasta ogromna – wymienia prezydent Arkadiusz Wiśniewski.

Aktualnie na polskiej liście miast z certyfikatem WHO są obok Opola tylko Gdynia, Poznań i Ostrów Wielkopolski.

– Seniorzy to wielka pociecha dla miasta. W Opolu myślimy o nich na wielu poziomach. Najpiękniejsze jest jednak to, że nasze zaangażowanie oni oddają nam z nawiązką. Są bardzo kreatywni i aktywni, czym jeszcze bardziej motywują nas do tego, aby stolicę Opolszczyzny budować jeszcze bardziej przyjazną seniorom. To wszystko sprawia też, że certyfikat WHO traktujemy nie tylko jako jednorazowe wyróżnienie, ale też wielkie zobowiązanie, aby utrzymać wysoki poziom – dodaje wiceprezydent Przemysław Zych.

Starania o certyfikat rozpoczęły się w styczniu 2018 roku podczas debaty w Poznaniu, czyli mieście, które takie wyróżnienie już posiadało.

– Zapytaliśmy wtedy gospodarzy ze stolicy Wielkopolski, jak oni to zrobili? A gdy zaczęli nam o tym opowiadać bardzo otworzyły nam się oczy, bo okazało się, że my już wtedy nie byliśmy gorsi od Poznania, a w wielu sprawach nawet ich wyprzedzaliśmy – opowiada dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zdzisław Markiewicz.

Lista kryteriów, które WHO brała pod uwagę jest długa.

Są to m.in.: likwidacja barier architektonicznych w mieście, powstanie Centrum Informacyjno-Edukacyjnego „Senior w Opolu”, zbudowanie Centrum Aktywizacji Społecznej, tworzenie terenów sportowo-rekreacyjnych przyjaznych osobom starszym, budowa kompleksu mieszkalnego dla seniorów przy ul. Dambonia, transport dla osób niepełnosprawnych, wymiana taboru autobusów MZK na niskoemisyjne, bezpłatny przejazd komunikacją miejską po ukończeniu 70 roku życiu.

– Dla nas, seniorów, to nagroda tyle nieoczekiwana, co też wyczekiwana. Pracowali na to wszyscy opolanie, także młodzi ludzie, którzy cały czas podpowiadają nam swoje pomysły. Wszystko to sprawia, że mogę odpowiedzialnie w imieniu seniorów powiedzieć, że czas przejścia na emeryturę też może być piękny. A miastu przy tej okazji dziękuję w imieniu nas wszystkich za tak dużą i różnorodną ofertę dla najstarszych mieszkańców Opola – cieszyła się przewodnicząca Rady Seniorów w Opolu Teresa Rozmarynowska.

– Mam nadzieję, a nawet jestem przekonana, że po takim wyróżnieniu inne miasta w Polsce będą teraz czerpać wzorce z nas. Musimy więc jeszcze bardziej się starać, bo to wielkie zobowiązanie – mówi naczelnik wydziału polityki społecznej Urzędu Miasta Dorota Rutkowska.

Najnowsze artykuły