Szczyt inflacji dopiero za pół roku?!

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju prognozuje, że przed Polską dwa naprawdę trudne lata związane z inflacją, która znacząco osłabia PKB.

OECD przewiduje spowolnienie PKB w perspektywie najbliższych dwóch lat. Z raportu wynika, że inflacja osiągnie szczyt pod koniec bieżącego roku, w miarę spowolnienia wzrostu cen energii i zaostrzenia polityki pieniężnej. Przewiduje się, że inflacja bazowa spadnie, ale prawdopodobnie utrzyma się na podwyższonym poziomie do końca 2023 r., a realny wzrost PKB spadnie do 1,8% w 2023 r.

To bardzo zła wiadomość dla wszystkich – nie tylko kredytobiorców. Ceny żywności w sklepach się nie zatrzymują i nic nie wskazuje na to, by miały się zatrzymać. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Money.pl, w porównaniu z sytuacją sprzed roku, ceny żywności wzrosły aż o 16,7%.

Do głównych czynników podwyżek w maju należy ponowna fala wzrostów cen paliw. Do tego dochodzi utrzymujący się szok na rynku żywności wywołany ograniczeniem dostaw z krajów objętych konfliktem zbrojnym. Przy tym popyt konsumpcyjny wciąż pozostaje wysoki – tłumaczy Tomasz Kopyściański, doktor nauk ekonomicznych.