Szkolny Budżet Uczniowski zrealizowany wzorowo

11 zrealizowanych uczniowskich projektów, których łączna wartość wyniosła prawie 66 000 zł to efekt pilotażowej edycji programu „Szkolny Budżet Uczniowski”.

W piątek podsumowano to przedsięwzięcie, zorganizowane przez Miasto Opole, w którym wzięły udział: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej, Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Generała Stefana Roweckiego „Grota” oraz Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki.

Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością bowiem wśród zrealizowanych propozycji znalazły się m. in. modernizacja szkolnego radiowęzła, zakup ogólnodostępnych na terenie szkoły apteczek z wyposażeniem, organizację zajęć z fotografiki, szkicu i malarstwa, szycia, decoupage, szydełkowania, tworzenia plakatów i materiałów promocyjnych czy modernizację komputerów i telewizorów wyświetlających zastępstwa i komunikaty szkolne.

– Szkolny Budżet Uczniowski to program przygotowujący młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i wpisuje się w założenia polityki oświatowej naszego miasta na lata 2021-2030 – podsumował to spotkanie Naczelnik Wydziału Oświaty UM Aleksander Iszczuk.

Projekty zgłoszone w ramach Programu realizowane były od 20 stycznia  do 30 kwietnia 2022 r. a ukierunkowane były na: rozwój zainteresowań naukowych i talentów uczniów, kształtowanie postaw obywatelskich uczniów, zwiększenie aktywności i integrację uczniów, działania edukacyjno-kulturalne z udziałem uczniów czy aranżację w szkole przestrzeni wspólnej uczniów.