Szkoły ponadpodstawowe ogłosiły dziś listy przyjęć

1939 uczniów klas ósmych zostało zakwalifikowanych do nauki w 15 jednostkach – szkołach ponadpodstawowych – dla których organem prowadzącym jest miasto Opole.

Na nadchodzący rok szkolny 2020/21 przygotowaliśmy łącznie 2.429 miejsc dla uczniów klas pierwszych, a po analizie i spotkaniu z dyrektorami szkół została ustalona konkretna liczba oddziałów – mówi naczelnik Wydziału Oświaty UM, Irena Koszyk. – Wobec liczby zakwalifikowanych zmniejszyła się i liczba oddziałów o 10 i wynosić będzie 72 – dodaje.

W licach ogólnokształcących uczyć się będzie w 31 oddziałach 847 uczniów a miejsc wolnych zostało 66. W technikach także będzie 31 klas i 855 uczniów oraz 70 wolnych miejsc a w szkołach branżowych I stopnia 10 oddziałów i 237 uczniów. Tam pozostało z kolei 40 wolnych miejsc.

Zgodnie z terminarzem rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 ustalonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, od dnia 13 do 18 sierpnia br. do godz. 15.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole (muszą dostarczyć, jeśli jeszcze tego nie zrobili oryginały świadectw z ukończenia szkoły podstawowej i egzaminu ósmoklasisty).

Najnowsze artykuły