Rozpoczął się konkurs na oryginalne projekty promujące Opole

Do 6 kwietnia można składać oferty do konkursu dla organizacji pozarządowych, który ma w oryginalny sposób promować nasze miasto.

Jak czytamy na stronie Opola jego założeniem „jest podniesienie pozytywnego odbioru miasta i wizerunku wśród mieszkańców i turystów oraz wskazanie bogatej miejskiej oferty zarówno kulturalnej jak i społecznej”.

W tym roku wyróżniono dwa zadania w konkursie: na promocję miasta Opola o zasięgu ponadregionalnym i na realizację festiwalu teatrów ulicznych. Do podziału przyznano w sumie 120 tysięcy złotych, z czego 70 tysięcy na pierwsze zadanie, a 50 tysięcy na zadanie.

Zadanie: Promocja Opola o zasięgu ponadregionalnym
1)  organizacja wydarzeń i inicjatyw promujących Opole o zasięgu ponadregionalnym,
2)  opracowanie i wydawanie publikacji, filmów, map oraz wydawnictw o charakterze promocyjnym,
3)  opracowanie i przygotowanie wystaw oraz form wizualnych promujących miasto Opole,
4)  działania promocyjne o szczególnym znaczeniu dla miasta Opola oraz nowatorskie projekty promocyjne.

Zadanie: Festiwal teatrów ulicznych
Organizacja festiwalu teatrów ulicznych w mieście Opolu w 2022 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu: www.opole.pl/dla-mieszkanca/konkurs-ofert-promocja-opola-2022-rok

Najnowsze artykuły