Trwa nabór na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Pełnomocnicy komitetów wyborczych do 12 czerwca (piątek) mogą zgłaszać kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Zgłoszenia w związku z wyborami majowymi, które się nie odbyły, zachowują ważność.

Do 16 czerwca każdy wyborca może zgłosić chęć do głosowania korespondencyjnego. Termin zmienia się jednak w przypadku osób, które w dniu wyborów będą na kwarantannie. Te osoby mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 23 czerwca. Wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie może zgłosić zamiar najpóźniej do 26 czerwca. Zgłoszenia do tego sposobu głosowania można dokonać osobiście w urzędzie, pisemnie, bądź w przypadku osób na kwarantannie – za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Osoby niezamieszkałe stale w kraju mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania, dzięki któremu będą mogli oddać głos w dowolnym obwodzie. Wniosek powinien zostać złożony w Wydziale Spraw Obywatelskich zlokalizowanym przy Placu Wolności 7-8 najpóźniej do 26 czerwca. Można go złożyć osobiście, telefaksem, bądź w formie elektronicznej.

Osoby, które najpóźniej w dniu wyborów ukończą 60 lat oraz ci, którzy posiadają orzeczenie o znacznym, bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mogą oddać swój głos przez pełnomocnika. Wyborca powinien złożyć wniosek w Wydziale Spraw Obywatelskich najpóźniej do 19 czerwca.

Wnioski oraz wszystkie informacje o wyborach prezydenckich 2020, które odbędą się 28 czerwca można znaleźć tutaj – https://bip.um.opole.pl/?id=45440

Najnowsze artykuły