Trwa nabór do przedszkoli publicznych

Do 3 kwietnia potrwa rekrutacja do przedszkoli publicznych na terenie Opola. Zmieniła się forma dostarczania dokumentów ze względu na walkę z epidemią koronawirusa – rodzice mogą je przesłać drogą elektroniczną.

Skan wniosków i pozostałych dokumentów można wysłać drogą mailową na adres placówki pierwszego wyboru. Zalecane jest, aby wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu. Nabór do przedszkoli publicznych w Opolu jest prowadzony przy pomocy systemu informatycznego na stronie internetowej nabor.pcss.pl/opole.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola rodzice muszą złożyć w terminie od 23 marca do 3 kwietnia do godz. 1600.  We wniosku należy wskazać przedszkola uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego (trzecie miejsce).

30 kwietnia w placówkach zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Zakwalifikowanie kandydata do danego przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem – rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do tego przedszkola, poprzez złożenie w tym przedszkolu pisemnego oświadczenia, tzw. potwierdzenia woli zapisu, w terminie od 4 maja od godz. 800 do 8 maja do godz. 1600.

11 maja  w przedszkolach zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

Najnowsze artykuły