Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W związku z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Stowarzyszenie Quisisana wraz z Urzędem Miasta Opola do 28 lutego organizuje obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W porozumieniu z Prokuraturą Rejonową w Opolu, Komendą Wojewódzką Policji w Opolu, Strażą Miejską w Opolu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, z Sądem Okręgowym w Opolu oraz z Okręgową Radą Adwokacką w Opolu specjaliści udzielają konsultacji.

Miejscem pełnienia dyżurów specjalistów jest Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, ul. Damrota 1 (budynek na rogu ul. Damrota/Krakowska.

Plan najbliższych dyżurów w Opolu:

• 26.02.2020 r. (środa) sala 106 (I piętro)
godz. 9:00 – 13:00 – prokurator, adwokat, policjant, mediator, psycholog, pracownik socjalny, kierownik Rejonu Opiekuńczego IV Działu Pomocy Środowiskowej, specjalista pracy z rodziną – mediator Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

• 27.02.2020 r. (czwartek) sala 106 (I piętro)
godz. 9:00 – 13:00 – prokurator, radca prawny, policjant, psycholog, starszy specjalista pracy socjalnej Działu Środowiskowego MOPR.

• 28.02.2020 r. (piątek) sala 106 (I piętro)
godz. 13:00 – 17:00 – prokurator, radca prawy, policjant, psycholog, pracownicy socjalni.

W ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” dyżury specjalistów odbywają się również:

• w siedzibie PROKURATURY REJONOWEJ W OPOLU, UL. REYMONTA 24:25.02.2020 r. (wtorek) godz. 8:30 – 15:00
26.02.2020 r. (środa) godz. 8:30 – 15:00
27.02.2020 r. (czwartek)godz. 8:30 – 15:00
28.02.2020 r. (piątek) godz. 8:30 – 15:00

Porad będą udzielać prokuratorzy, asesorzy, asystenci prokuratora oraz aplikanci prokuratorscy.

• w siedzibie KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OPOLU:
26.02.2020 r. (środa) godz. 10:00 – 12:00
27.02.2020 r. (czwartek)godz. 10:00 – 12:00
28.02.2020 r. (piątek) godz. 10:00 – 12:00

Dyżury będą pełniły osoby z Zespołu Prawnego, Sekcji Psychologów oraz Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka:
Zespół Prawny KWP w Opolu – wejście od ul. Korfantego 2, pokój 246
Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka – wejście od ul. Korfantego 2, pokój 63
Sekcja Psychologów – wejście od ul. Powolnego 3 – na domofonie przycisk z napisem „Kierownik Sekcji Psychologów”, pokój 7.

• w SPECJALISTYCZNYM OŚRODKU WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W OPOLU, ul. Małopolska 20A
Dyżury specjalistów odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

• w budynku SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU, UL. PLEBISCYTOWA 3A
Specjaliści udzielają porad prawnych w dniach od 21.02.2020 r. do 28.02.2020 r. w godzinach od 10:00 do 14:00.

• OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA – dyżury adwokatów

Szczegółowy harmonogram dyżurów adwokatów wraz z wykazem Kancelarii Adwokackich zaangażowanych w „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” tutaj: http://adwokatura.opole.pl/aktualnosci/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-21-28-lutego-2020r-dyzury-adwokatow/

Plan najbliższych dyżurów w Opolu:

Opole, Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Damrota 1

26.02.2020 r. (środa) godz. 9:00 – 11:00
27.02.2020 r. (czwartek) godz. 11:00 – 13:00

Dariusz Król

Znawca futbolu, pomysłodawca i były redaktor naczelny ogólnopolskiego tygodnika „Tylko piłka”. W przeszłości także dziennikarz tygodnika i dziennika Gazeta Opolska (m.in. kierownik działu sportowego). Obecnie redaktor magazynu „Opole i kropka” i Czasu na Opole, w których zajmuje się głównie tematami z życia miasta, historią i sportem.

Najnowsze artykuły